Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Comic, Apr 27, 2011 Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Comic, Mar 02, 2011 Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Comic, Jan 26, 2011 Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Comic, Nov 24, 2010 Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Comic, Oct 20, 2010 Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Comic, Aug 11, 2010 Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Hardcover, Jul 19, 2011 Locke & Key 4: Keys to the Kingdom, Paperback, May 15, 2012 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Paperback, Jul 24, 2013 Locke & Key 6: Alpha & Omega, Comic, Sep 11, 2013 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Comic, Apr 28, 2010 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Comic, Jul 14, 2010 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Comic, Apr 28, 2010 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Comic, Mar 17, 2010 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Comic, Feb 17, 2010 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Comic, Dec 16, 2009 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Comic, Nov 11, 2009 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Paperback, Jul 19, 2011 Locke & Key 3: Crown of Shadows, Hardcover, Aug 24, 2010
back to top